Dom Jana Kulczyka

Przedsiębiorca Jan Kulczyk ma pałac w Konstancinie pod Warszawą.


jan-kulczyk-dom
źródło zdjęcia: biznes.interia.pl

Kilka słów z Wikipedii o Janie

Był Absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1968). Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiadał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych i prawa międzynarodowego – doktorat obronił w 1975 na Wydziale Nauk Społecznych UAM (Układ o podstawowych stosunkach między NRD a RFN, z 21 grudnia 1972 roku jako umowa międzynarodowa, promotor: Alfons Klafkowski). Był też pracownikiem naukowym Instytutu Zachodniego w Poznaniu, gdzie zajmował się tematyką niemiecką (członek komitetu honorowego Instytutu).
źródło: pl.wikipedia.org

(Odwiedzono: 343 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 2)